Privacyverklaring
Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving, gevestigd aan Kooikersweg 549 5224 AT, ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Kooikersweg 549 5224 AT, ‘s-Hertogenbosch
Jan-Paul de Backer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving Hij/zij is te bereiken via info@kledingbankdenbosch.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Kledingmaten
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands ras, godsdienst of gezondheid. Wij verwerken geen enkele Wij verwerken geen bijzonderen en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kledingbankdenbosch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief (incidenteel, niet periodiek)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Omdat we moeten kunnen controleren wanneer je laatste bezoek is geweest aan Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving, is het noodzakelijk je persoonsgegevens op te slaan. Als je de afgelopen 5 jaar niet bij de Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving bent geweest, verwijderen wij automatisch je gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kledingbankdenbosch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onszelf, en de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kledingbankdenbosch.nl. Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
🤞 Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

We sturen je alleen relevante nieuwtjes, beloofd!