De Bossche Kleding- en Speelgoedbank heeft een ANBI-status. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

  1. Jaarverslag 2015
  2. Jaarverslag 2016
  3. Jaarverslag 2017
  4. Jaarverslag 2018
  5. Jaarverslag 2019
  6. Jaarverslag 2020