Alleen op doorverwijzing!
Aanmelding kan uitsluitend door middel van doorverwijzing. Bijvoorbeeld door de Voedselbank, Farent (voorheen Juvans, Divers), de gemeente of je woningcoöperatie. Een van hen dient de verwijsbrief in te vullen en te ondertekenen.

Alle maatschappelijke instanties en bedrijven in Den Bosch en omstreken, die vanuit hun professionele activiteiten te maken hebben met mensen die op of onder de armoedegrens leven, kunnen je naar ons doorverwijzen. We laten de beoordeling of iemand voor onze hulp in aanmerking komt graag aan professionals over. Om misbruik te voorkomen dient de verwijsbrief door twee bij de persoon of het gezin betrokken professionals ondertekend te worden.

Hieronder staan onze actuele verwijsbrieven:

Let op!! De verwijsbrief dient volledig ingevuld samen met ID van alle personen meegenomen worden, waarvoor men kleding of speelgoed komt uitzoeken. Bij het vergeten van boven staande wordt de cliënt niet geholpen.